Vlahović, Miljan, Milica Vlahović, & Zoran Stević. " Korišćenje obnovljivih izvora – pretvaranje geotermalne energije u električnu." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 101-110. Web. 6 Dec. 2021