Cvetković, S., & Kievčanin, M. (2020). Ocena životnog ciklusa bioenergetskih sistema. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 119-122. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6126