Cvetković, S., & Kievčanin, M. 2020 Oct 29. Ocena životnog ciklusa bioenergetskih sistema. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1