Cvetković, Slobodan, & Mirjana Kievčanin. " Ocena životnog ciklusa bioenergetskih sistema." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 119-122. Web. 22 Sep. 2021