Cvetković, Slobodan, I Kievčanin, Mirjana. " Ocena životnog ciklusa bioenergetskih sistema" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (29 October 2020)