Simonović, A., Kovačević, A., Ivanov, T., & Vorkapić, M. (2020). Vetroturbine snage preko 20 MW – tehnološka perspektiva. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 123-134. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.123