Simonović, Aleksandar, Kovačević, Aleksandar, Ivanov, Toni, I Vorkapić, Miloš. " Vetroturbine snage preko 20 MW – tehnološka perspektiva" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (29 October 2020)