SVORCAN, Jelena et al. Numerička procena aerodinamičkih performansi rotora vetroturbine sa vertikalnom osom obrtanja i koncentratorom. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 135-141, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6128>. Datum pristupa: 18 sep. 2021 doi: https://doi.org/10.24094/mkoiee.020.8.1.135.