Svorcan, J., Peković, O., Ivanov, T., & Vorkapić, M. (2020). Numerička procena aerodinamičkih performansi rotora vetroturbine sa vertikalnom osom obrtanja i koncentratorom. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 135-141. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.135