Svorcan, J., Peković, O., Ivanov, T., & Vorkapić, M. 2020 Oct 29. Numerička procena aerodinamičkih performansi rotora vetroturbine sa vertikalnom osom obrtanja i koncentratorom. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1