Svorcan, Jelena, Ognjen Peković, Toni Ivanov, & Miloš Vorkapić. " Numerička procena aerodinamičkih performansi rotora vetroturbine sa vertikalnom osom obrtanja i koncentratorom." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 135-141. Web. 19 Jun. 2021