Svorcan, Jelena, Peković, Ognjen, Ivanov, Toni, I Vorkapić, Miloš. " Numerička procena aerodinamičkih performansi rotora vetroturbine sa vertikalnom osom obrtanja i koncentratorom" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (29 October 2020)