Jokić, Stevan, & Zoran Stević. " Upravljanje pretvaračima u vetroturbinama." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 143-153. Web. 4 Dec. 2021