Jokić, Stevan, I Stević, Zoran. " Upravljanje pretvaračima u vetroturbinama" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (29 October 2020)