Jovanović, V., Radovanović, I., & Stević, Z. (2020). Napredni softverski sistem za monitoring solarnog napajanja. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 155-158. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.155