Jovanović, Vuk, Ilija Radovanović, & Zoran Stević. " Napredni softverski sistem za monitoring solarnog napajanja." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 155-158. Web. 6 Dec. 2021