Jovanović, Vuk, Radovanović, Ilija, I Stević, Zoran. " Napredni softverski sistem za monitoring solarnog napajanja" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (29 October 2020)