Petrović, Sanja, Miomir Mikić, & Daniela Urošević. " Solarna energija u Srbiji." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 193-166. Web. 6 Dec. 2021