MOMČILOVIĆ, Momčilo; TONIĆ, Milisav. Primena solarne energije u funkciji održivog razvoja u JP EPS, Ogranak RB „Kolubara“- org. cel. Prerada. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 177-188, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6134>. Datum pristupa: 07 dec. 2021