Momčilović, M., & Tonić, M. (2020). Primena solarne energije u funkciji održivog razvoja u JP EPS, Ogranak RB „Kolubara“- org. cel. Prerada. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 177-188. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6134