Momčilović, M., & Tonić, M. 2020 Oct 30. Primena solarne energije u funkciji održivog razvoja u JP EPS, Ogranak RB „Kolubara“- org. cel. Prerada. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1