Momčilović, Momčilo, & Milisav Tonić. " Primena solarne energije u funkciji održivog razvoja u JP EPS, Ogranak RB „Kolubara“- org. cel. Prerada." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 177-188. Web. 6 Dec. 2021