Momčilović, Momčilo, I Tonić, Milisav. " Primena solarne energije u funkciji održivog razvoja u JP EPS, Ogranak RB „Kolubara“- org. cel. Prerada" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (30 October 2020)