Radojević, Ana, Nešović, Aleksandar, Slerlić, Jasmina, Gordić, Dušan, I Nikolić, Daniela. " Energetska efikasnost u sektoru javnih zgrada na teritoriji grada Kragujevca – studija slučaja OŠ „Milutin i Draginja Todorović“" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (30 October 2020)