Baković, B., & Stević, Z. (2020). Simulacija invertora za indukciono grejanje. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 199-205. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6136