Baković, Biljana, I Stević, Zoran. " Simulacija invertora za indukciono grejanje" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (30 October 2020)