Stević, Zoran, Ilija Radovanović, & Miša Stević. " Primena superkondenzatora u električnim vozilima." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 207-210. Web. 4 Dec. 2021