Marjanović, M., Stević, M., Milešević, M., Ševaljević, ., Petronić, S., Trninić, M., & Stević, Z. (2020). Energetski efikasni sistem za sterilizaciju drveta. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 211-216. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6138