Marjanović, M., Stević, M., Milešević, M., Ševaljević, ., Petronić, S., Trninić, M., & Stević, Z. 2020 Oct 30. Energetski efikasni sistem za sterilizaciju drveta. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1