Marjanović, Miloš, Miša Stević, Miloš Milešević, Žarko Ševaljević, Sanja Petronić, Mata Trninić, & Zoran Stević. " Energetski efikasni sistem za sterilizaciju drveta." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 211-216. Web. 4 Dec. 2021