Marjanović, Miloš, Stević, Miša, Milešević, Miloš, Ševaljević, Žarko, Petronić, Sanja, Trninić, Mata, I Stević, Zoran. " Energetski efikasni sistem za sterilizaciju drveta" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (30 October 2020)