MEDIĆ, Dragana V et al. Rastvaranje katodnog materijala iz LIb u sumpornoj kiselini u prisustvu azota. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 241-246, oct. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6141>. Datum pristupa: 06 dec. 2021