Medić, Dragana, Snežana M Milić, Slađana Č Alagić, Zoran M Stević, Boban R Spalović, Maja M Nujkić, & Ivan N Đorđević. " Rastvaranje katodnog materijala iz LIb u sumpornoj kiselini u prisustvu azota." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 241-246. Web. 7 Dec. 2021