Radovanović, I., & Popović, I. (2020). Integracija distribuiranih PV sistema u pametnim sredinama koristeći FOG Computing arhitekturu. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 247-250. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.247