Radovanović, I., & Popović, I. 2020 Oct 30. Integracija distribuiranih PV sistema u pametnim sredinama koristeći FOG Computing arhitekturu. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1