Radovanović, Ilija, & Ivan Popović. " Integracija distribuiranih PV sistema u pametnim sredinama koristeći FOG Computing arhitekturu." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 247-250. Web. 4 Dec. 2021