Radovanović, Ilija, I Popović, Ivan. " Integracija distribuiranih PV sistema u pametnim sredinama koristeći FOG Computing arhitekturu" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (30 October 2020)