Popović, Ivan. " Primena metodologije pametnih mreža u distribuciji električne energije." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 251-253. Web. 21 Jun. 2021