Nikolić, V., Stević, Z., Janićijević, S., & Kreculj, D. (2020). Mogućnosti primene IIOT platforme u elektroenergetskim sistemima. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 255-260. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.255