Nikolić, V., Stević, Z., Janićijević, S., & Kreculj, D. 2020 Nov 1. Mogućnosti primene IIOT platforme u elektroenergetskim sistemima. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1