Nikolić, Vojkan, Zoran Stević, Stefana Janićijević, & Dragan Kreculj. " Mogućnosti primene IIOT platforme u elektroenergetskim sistemima." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 255-260. Web. 22 Sep. 2021