Nikolić, Vojkan, Stević, Zoran, Janićijević, Stefana, I Kreculj, Dragan. " Mogućnosti primene IIOT platforme u elektroenergetskim sistemima" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (1 November 2020)