Vajs, I., Drajić, D., & Radovanović, I. (2020). Istraživanje uticaja relativne vlažnosti i temperature na IOT rešenje zasnovano na jeftinim senzorima za praćenje kvaliteta vazduha. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 261-265. doi:10.24094/mkoiee.020.8.1.261