Vajs, I., Drajić, D., & Radovanović, I. 2020 Nov 1. Istraživanje uticaja relativne vlažnosti i temperature na IOT rešenje zasnovano na jeftinim senzorima za praćenje kvaliteta vazduha. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1