Vajs, Ivan, Drajić, Dejan, I Radovanović, Ilija. " Istraživanje uticaja relativne vlažnosti i temperature na IOT rešenje zasnovano na jeftinim senzorima za praćenje kvaliteta vazduha" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (1 November 2020)