Stević, M., Marjanović, M., Radovanović, I., & Stević, Z. (2020). Računarsko upravljanje energetski efikasnim sistemom za sterilizaciju drveta. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 8(1), 267-270. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/6146