Stević, M., Marjanović, M., Radovanović, I., & Stević, Z. 2020 Nov 1. Računarsko upravljanje energetski efikasnim sistemom za sterilizaciju drveta. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 8:1