Stević, Miša, Miloš Marjanović, Ilija Radovanović, & Zoran Stević. " Računarsko upravljanje energetski efikasnim sistemom za sterilizaciju drveta." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 8.1 (2020): 267-270. Web. 22 Sep. 2021