Stević, Miša, Marjanović, Miloš, Radovanović, Ilija, I Stević, Zoran. " Računarsko upravljanje energetski efikasnim sistemom za sterilizaciju drveta" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (1 November 2020)