Petronić, Sanja, Jarić, Marko, Čolić, Katarina, Polić, Suzana, I Maljević, Dimitrije. " Važnost primene analize rizika kod opreme pod pritiskom koja se ispituje po posebnom programu" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 8 Broj 1 (2 November 2020)